ROZŠÍŘENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU ZE SKUPINY A1 na A

kawasaki.jpg(3 kb)

Do skupiny A jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj a tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.
Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 24 let
 • Řidičské oprávnění lze udělit rovněž osobě, která dosáhla:
  • věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla
  • věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 6 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 4 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 7 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Informace o ceně