Školení řidičů

skoleni.jpg(46 kb)
Od 1. dubna byl zákon č. 247/2000 Sb. novelizován zákonem č. 374/2008 Sb., podle kterého profesionální řidiči musí absolvovat vstupní školení (zakončené závěrečnou zkouškou z profesní způsobilosti). Zároveň také upravuje současná pravidelná školení. Naše autoškola nabízí výše uvedená školení jednotlivcům i firmám pro skupiny C, C+E, D.

  Vstupní školení

 • Pro získání průkazu profesní způsobilosti je nutné absolvovat vstupní školení a složit zkoušku.
 • Školení má základní rozsah 140 vyučovacích hodin, celý kurz trvá přibližně čtyři až šest týdnů.
 • Při rozšířeném školení, tj. dvojnásobném rozsahu vyučování (280 hodin), se věková hranice pro získání profesního průkazu snižuje u nákladních automobilů na 18 let (C, C+E) a u autobusů na 21 let (D).
 • Průkaz je platný pět let od data vydání.

  Pravidelné školení

 • Každý, kdo vlastní profesní průkaz, je povinen se průběhu jeho platnosti zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin.
 • Do konce pátého roku platnosti průkazu musí řidiči absolvovat pět sedmihodinových školení, která bude mít zaznamenána v Potvrzení o absolvování pravidelného školení.
 • Pravidelná školení nejsou zakončena zkouškou, hlavním smyslem je prohloubení znalostí získaných ve vstupním školení.

  Obsah školení

 • Ekonomická jízda, spotřeba PHM
 • Změny dopravních předpisů
 • Defenzivní a bezpečná jízda
 • Chování a vystupování řidiče
 • Celní procedury a předpisy
 • Zásady bezpečnosti
 • a další ...

  Organizace školení

 • Termíny školení po dohodě se školicím střediskem.
 • Nejpozději týden před školením je nutné nahlásit školicímu středisku jména konkrétních řidičů.