ROZŠÍŘENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU ZE SKUPINY B NA C

daff.jpg(77 kb)

Řízení motorových vozidel s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 21 let
 • řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:
  • Ministerstva vnitra používaných policií
  • Vězeňské služby České republiky
  • ozbrojených sil České republiky
  • obecní policie
  • Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany
  • celních orgánů
  • při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou
 • řidičské oprávnění pro skupiny C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:
  • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
  • pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny B

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 10 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 4 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 18 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 4 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Informace o ceně