ROZŠÍŘENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU ZE SKUPINY C NA C+E

prives.jpg(100 kb)

Řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. C a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg (souprava nákladního automobilu s přívěsem nebo tahač s návěsem)Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 21 let
 • řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:
  • Ministerstva vnitra používaných policií
  • Vězeňské služby České republiky
  • ozbrojených sil České republiky
  • obecní policie
  • Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany
  • celních orgánů
  • při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou
 • řidičské oprávnění pro skupiny C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:
  • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
  • pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny C

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 2 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 6 hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 3 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 8 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Informace o ceně