ROZŠÍŘENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU ZE SKUPINY C NA D

autobus.jpg(45 kb)

Řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kgPodmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 24 let
 • řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel:
  • Ministerstva vnitra používaných policií
  • Vězeňské služby České republiky
  • ozbrojených sil České republiky
  • obecní policie
  • Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany
  • celních orgánů
  • při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou
 • řidičské oprávnění pro skupiny D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení:
  • v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
  • pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny C

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 10 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 4 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 14 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Informace o ceně